Sadarbība ar LIAA

SIA „Kārumu Fabrika" ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/167 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starpatautiskās konkurētspējas veicināšana".

Веб-портал JooMix.