Sadarbība ar LPUF

SIA „Kārumu Fabrika" ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/007 ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide".

Веб-портал JooMix.